Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu

Tietoa sivustosta

Copyright.aalto.fi-sivusto julkistettiin huhtikuussa 2011. 

Sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia voi lähettää sivuston alalaidan palautelomakkeen kautta.

Sivuston visuaalisen ilmeen on suunnitellut Rasmus Snabb. Teknisestä toteutuksesta on vastannut Nemein Oy, ja sivusto on tuotettu Midgard CMS- eli sisällönhallintajärjestelmällä.

Sivuston rakenne

Sivusto koostuu kuudesta pääosiosta, joihin pääsee sivuston ylälaidassa olevasta vaakanavigaatiosta (Ajankohtaista, Artikkelit jne.). 

Jokaisella sivulla on kolme sisältöaluetta, joista vasemmanpuoleisesta löytyvät navigaatiotasot, keskimmäisestä sivun pääasiallinen sisältö ja oikeanpuoleisesta linkkejä ja lisätietoa sekä 
linkitys eri kieliversioihin.

Jokaisen sivun ylälaidassa on hakutoiminto, linkki yhteystietoihin sekä sivuston tekstiversio. Kaikki linkitykset avautuvat samaan selainikkunaan. 

Jokaisen sivun alalaidassa on linkki RSS-syötteiden koontisivulle, sivukartta, sivusta vastaava yksikkö, tulostustoiminto, palautelomake ja Tietoa sivustosta -osio.

Tekijänoikeudet, vastuut ja henkilötietojen käsittely

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Aalto-yliopistolla. Aalto-yliopisto on suojattu Aalto-korkeakoulusäätiön tavaramerkkinä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Aalto-yliopiston verkko-osoitteessa on myös yliopiston opiskelijoiden, henkilöstön tai näiden muodostamien yhteisöjen verkkosivuja. Näiden sivujen sisällöstä vastaa sivujen ylläpitäjäksi merkitty ja yliopiston verkkoon käyttöoikeudet omaava henkilö. 

Aalto-yliopisto ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Yliopisto ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Copyright.aalto.fi-sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään vain, mikäli käyttäjä haluaa kysymykseensä tai palautteeseensa vastauksen. 

Sivuston kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja. Sivusto lähettää evästeen, jotta kävijöiden ja vierailujen määrä voidaan selvittää. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut.

Bookmark and Share